De restauratie van de preekstoel te Reningelst !

 

Tijdens de restauratie van het interieur van de St. Vedastuskerk te Reningelst werd ook de preekstoel gerestaureerd. Er was veel schade aan de preekstoel. De kuip en bijgevolg de trap was scheefgezakt door problemen met de onderliggende structuur van de kuip. Er waren veel ornamenten afgevallen van de kuip en de luifel. De trapboom was gebroken.

De kuip, trap en paneel tegen pilaar werden gedemonteerd. Alle afgevallen stukken werden terug bevestigd. De onderliggende structuur van de kuip werd gerestaureerd waar nodig, behandeld tegen de houtworm en geconsolideerd.

De trapboom werd eveneens gerestaureerd. Het middenste ajourpaneel van in de trapleuning was gebroken en werd terug verlijmd.

De kuip werd terug herlijmd en verstevigd. De luifel werd gereinigd, behandeld tegen de houtworm en geconsolideerd. De afgevallen stukken van de schelp werden terug bevestigd. Bij deze restauratie werden de verdwenen stukken niet bijgemaakt.

De preekstoel voor restauratie
De preekstoel voor restauratie
De breuk in de trapboom De breuk in de trapboom
De breuk in de panelen van de trapleuning  
De preekstoel tijdens restauratie
De gerestaureerde trapboom De luifel tijdens restauratie
De kuip tijdens restauratie

De panelen in de kuip waren in verschillende stukken

De montage van de preekstoel
De preekstoel na restauratie
De preekstoel na restauratie De gerestaureerde kuip
Het gerestaureerde paneel De gerestaureerde luifel

Terug naar overzicht restauratie kerkmeubilair.