Reconstructie van kerkmeubilair.

 

Na de oorlog en na het Vaticaans concilie werden in sommige kerken belangrijk kerkmeubilair met fantastisch mooi beeldhouwwerk afgebroken omdat enerzijds het kerkmeubilair zodanig beschadigd was dat slechts delen van de structuur en restanten van beeldhouwwerk overbleven en anderzijds het meubilair niet meer werd gebruikt.

 

Nu is de trend dat het eeuwenoude waardevolle meubilair terug gewaardeerd en gereconstrueerd wordt.

 

Belangrijk meubilair dat opgeborgen is en waarbij nog restanten overblijven van beeldhouwwerk en de algemene structuur worden op basis van foto's, documenten uit archief, getuignissen, markeringen van de overblijfselen en na historisch onderzoek terug gereconstrueerd. Hierbij letten we vooral dat het oorspronkelijk karakter van het meubel bewaard blijft.

 

Zo voorkomt men dat waardevolle stukken verloren geraken of vernield worden.

 

Bij iedere reconstructie wordt een dossier gemaakt met uitleg van de werkzaamheden en met de foto's van de overblijfselen, met indien voor handen, de foto's van vroeger, de foto's tijdens restauratie en reconstructie en de foto's na restauratie en reconstructie.